Kontakta oss

Säte Uppsala
Kontakt
E-post executivecarsclub@hotmail.com

För betalning av medlemsavgift använd BankGiro 278-0047.

Styrelsen

OrdförandeLedamot Vice Ordförande
Martin Sandell  Ordförande
Hans Johansson
svenskas80klubben@hotmail.com
Kassör Vakant tjänst
svenskas80klubben@hotmail.com
Designansvarig  (Time out)
Oscar Arvedsson
oscar.arvedsson@executivecarsclub.com
IT-ansvarig Martin Thern
martin.thern@executivecarsclub.com
Ledamot Linda Johansson
svenskas80klubben@hotmail.com
Ledamot Jimmy Gustavsson
Ledamot Roger Elmefors